kursevi poslovnog jezika

Poslovni jezik

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje znanja na nivou A2 ili nekom višem nivou. Prilikom upisa na kurs vrši se testiranje u pisanom obliku za one koji nisu do tada testirani ili nisu sigurni kojim nivoom znanja vladaju.

Ovaj kurs razvija veštine poslovne komunikacije koje su primenjive u svakodnevnom poslovnom okruženju. Programom kurs obuhvata teme kao što su:

-formalno obraćanje

-poslovno pregovaranje

-vođenje sastanaka

-telefoniranje

-držanje prezentacija

-poslovna prepiska

-ljudski resursi

-razgovor za posao

Kurs se održava u prostorijama Centra za strane jezike MATILDA i traje dva semestra. Ukupan fond časova za dva semestra je 128. Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika.

Postoji mogućnost rada u ČARTER grupama (od 2 polaznika ili od 3 polaznika) po određenoj ceni.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.