odrasli-slika

Opšti kursevi

U prijatnom ambijentu škole „Matilda“, mogu se pohađati opšti kursevi engleskog jezika. Ovi kursevi podrazumevaju fond od 64 časa ili 32 dvočasa. Nastava se odvija u popodnevnim ili večernjim terminim dva puta nedeljno. Kursevi su osmišljeni prema programima renomiranih izdavača kao što su Oxford University Press, Longman Pearson, MacMillan, Hueber, Edinumen, itd. Grupe broje maksimalno 7 polaznika, te je rad veoma prijatan, a mogućnost profesora da se posvete svakom polazniku ponaosob velika.

Nastavni program opštih kurseva za odrasle usklađen je sa Zajedničkim evropskim okvirom (CEF).

CEF, odnosno The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike.

Pregled jezičkih nivoa dat je u tabeli ispod :

 

CEF
nivo

Nivoi
prema programima

Naziv kursa

 u školi Matilda

Fond

časova  

Klikni na nivo za opis

 ↓

Starter

Uvodni

Starter (Početni) 

64

A1

Elementary

Početni

A1/1

64

A1/2

64

A2

Pre-Intermediate

Niži srednji

A2/1

64

A2/2

64

B1

Intermediate

Srednji

B1/1

64

B1/2

64

B2

Upper-Intermediate

Viši srednji

B2/1

64

B2/2

64

C1

Advance

Napredni 

C1/1

64

C1/2

64

C2  /

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.