predskolski-kurs1

Predškolski

Kurs namenjen deci predškolskog uzrasta od 4 do 7 godina.

Metodologija rada naših profesora usmerena je ka približavanju i usvajanju stranog jezika kod dece koja se prvi put susreću sa njime, kao i ka izgrađivanju pozitivnog odnosa prema učenju tog jezika.
Grupe su male (4 do 9), što omogućava da svako dete ravnopravno učestvuje na času.

Uz zanimljive udžbenike i razna didaktička sredstva, naši profesori se trude da probude želju za učenjem, kao i da kroz raznovrsne i kreativne aktivnosti deca razviju dobru koncentraciju i motoričke sposobnosti.

Deca u ovom uzrastu usvajaju osnove jezika koji uče, grade i usvajaju vokabular u vezi sa pojmovnim svetom koji je njima u ovom uzrastu blizak, vežbaju čist i pravilan izgovor i pravilnu intonaciju.

Roditeljima se dva puta u toku školske godine šalju izveštaji sa detaljno opisanim nastavnim programom, odrađenim aktivnostima i postignutim rezultatima deteta.

Na kraju svake školske godine predviđen je javni čas na kojem roditelji imaju priliku da dobiju uvid u sam tok jednog  časa, u metodologiju rada profesora, kao i u rad svog deteta.

Kurs traje tokom cele školske godine, sa ukupnim fondom od 64 časa i održava se dva puta nedeljno, po 55 minuta u dogovorenim terminima.

 
© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.