skolski-slika

Školski


Kurs namenjen školskoj grupaciji dece organizovan je po malim grupama od 4 do 9 polaznika.

Na ovom kursu, u zavisnosti od nivoa kojem pripadaju, deca usvajaju i razvijaju potrebne jezičke veštine i znanja.

Na prvom, početnom nivou, usvajaju se i primenjuju proste jezičke strukture, obogaćuje se vokabular i vežbaju izgovor i intonacija. Raznim kreativnim vežbama na ovom nivou deca počinju da prave prve korake u učenju čitanja kratkih jednosložnih I dvosložnih reči.

Nakon tog nivoa, deca počinju i sa pripremom za pisanje, vežbanjem fine motorike ruke i pisanjem slova i prostih reči.

Na svim sledećim, višim nivoima, ujednačavaju se sve četiri jezičke veštine (slušanje, govor, čitanje i pisanje), i povezuju se sve usvojene jezičke strukture radi tečnije i bolje komunikacije na stranom jeziku.

Ličnim angažovanjem, putem obrade zanimljivih tema i kroz kreativne aktivnosti prilagođene uzrastu i interesovanju dece, naši profesori uspevaju da decu motivišu, da unaprede stečeno znanje i da ih osposobe za dalji uspešan nastavak učenja.

Dva puta u toku školske godine roditeljima se šalju izveštaji sa detaljno opisanim nastavnim programom, odrađenim aktivnostima, i postignutim rezultatima deteta. Izveštaji se daju na polugodištu i pred sam kraj školske godine.

Kurs traje tokom cele školske godine,  sa ukupnim fondom od 70 časova i održava se dva puta nedeljno, po 55 minuta.
Sertifikat o stečenom nivou znanja se dobija na kraju kursa.

Grafički prikaz sa iskazanim nivoima:

CPE

C2

 CAE

C1

 FCE

B2

B1

A2

   

SREDNJI              

   

POČETNI              

 

SREDNJI 2        

 

SREDNJI 1         

 

POČETNI 2          

 

POČETNI 1        

PREDŠKOLSKI II

PREDŠKOLSKI I

PREDŠKOLSKI UVODNI

       

PREDŠKOLSKI

ŠKOLSKI I

ŠKOLSKI II

OMLADINSKI

 

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.