Francuski za odrasle

U prijatnom ambijentu škole „Matilda“, mogu se pohađati opšti kursevi francuskog jezika. Ovi kursevi podrazumevaju fond od 64 časa ili 32 dvočasa. Nastava se odvija u popodnevnim ili večernjim terminim dva puta nedeljno. Kursevi su osmišljeni prema programima renomiranih izdavača kao što su Hachette i Cle International. Grupe broje maksimalno 7 polaznika, te je rad veoma prijatan, a mogućnost profesora da se posvete svakom polazniku ponaosob velika.

Nastavni program opštih kurseva za odrasle usklađen je sa Zajedničkim evropskim okvirom (CEF).

CEF, odnosno The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.