Suzana Vicentic sa decom

Kursevi nemačkog za decu

 

KURSEVI U TOKU ŠKOLSKE GODINE


Kao maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije i kao treći jezik po broju onih koji ga uče u školama, nemački jezik je zauzeo važno mesto u obrazovanju naših najmlađih. U želji da ga na zanimljiv i motivisan način upoznaju i zavole odabrali smo kurseve, čiji su sadržaji interesantni i edukativni a raznovrsne teme neretko povezane sa temama iz škole.

KURS ZA DECU OD 10/11 GODINA:

U prvom kontaktu sa nemačkim jezikom, deca se upoznaju sa njegovom melodijom, izgovorom, osnovnim vokabularom i frazama. Kroz pesme, društvene igre, dijaloge i čitanje sa lakoćom usvajaju fraze iz svakodnevnog života. Aktivno korišćenje jezika već od prvog časa im omogućava da vrlo brzo steknu sigurnost u upotrebi jezika.

KURS ZA DECU OD V-VIII RAZREDA:

Za decu ovog uzrasta smo odabrali različite programa od početnih do viših nivoa. Akcenat je na postizanju što tečnije komunikacije i pravilnije primene jezičkog znanja.

1.) Kurs baziran na školskom gradivu uz dodatne materijale koji služe obogaćivanju vokabulara i uvežbavanju gramatičkih struktura.

2.) Kurs koji paralelno prati školsko gradivo i originalni udžbenik nemačkog govornog područja, koji je prilagođen datom nivou. Na ovom kursu deca su u mogućnosti ne samo da obrade i isprate školsko gradivo već i da u velikoj meri unaprede svoje jezičko znanje i komunikaciju.

3.) Kurs na kom se koriste iskljičivo udžbenici nemačkog govornog područja. Cilj je da se kroz kontinuirano učenje, komunikativni pristup i zanimljive sadržaje ovlada nemačkim jezikom na visokom nivou. Nakon ovog kursa polaznici su u mogućnosti da se pripremaju za polaganje međunarodno priznatih ispita na Goethe institutu kao što su Zertifikat Deutsch, Goethe Zertifikat B2 i Goethe Zertifikat C1.

Učenje nemačkog jezika u Matildi će našim najmlađima omogućiti da obogate svoje iskustvo, upoznaju novu kulturu i spremno prigrle pregršt prilika, koje život može da im donese.

C1/2

Goethe Zertifikat C1

C1/1

B2/2

Goethe Zertifikat B2

B2/1

B1/2

Zertifikat Deutsch

B1/1

A2/2                                  

 

 A2/1                                  

 

 A1/2                                   

 

A1/1                                 

 

ŠKOLSKI UVODNI                               

 

 

ŠKOLSKI

OMLADINSKI

ISPITI

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.