Poslovni nemački jezik

Nemački jezik se često uči iz profesionalnih razloga – zna se da je Nemačka ekonomski lider Evrope, a nemačke i austrijske kompanije su vrlo privlačni poslodavci. Imajući to u vidu škola Matilda organizuje poslovne kurseve nemačkog jezika sa ciljem da polaznici uspešno razviju svoju komunikacijsku kompetenciju u svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Prilikom upisa na kurs vrši se testiranje u pisanom obliku za one koji nisu do tada testirani ili nisu sigurni kojim nivoom znanja vladaju. Kurseve koje organizujemo polaze od nivoa A1 do najviših nivoa. Ovaj kurs razvija veštine poslovne komunikacije koje su primenjive u svakodnevnom poslovnom okruženju. Programom kurs obuhvata teme kao što su:

-formalno obraćanje

-poslovno pregovaranje

-vođenje sastanaka

-telefoniranje

-držanje prezentacija

-poslovna prepiska

-ljudski resursi

-razgovor za posao

-pisanje CV-ja i motivacionog pisma

Zertifikat Deutsch für den Beruf je ispit poslovnog jezika na B2 nivou koji možete polagati u Goethe Institutu. Škola Matilda organizuje pripremne kurseve za polaganje ovog međunarodno priznatog ispita.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.