Naše ime - Matilda

swagman-matilda

Kada su Australijanci 1974. birali svoju nacionalnu himnu nisu iskoristili priliku da izaberu pesmu koja oslikava samu dušu Australije. Godine 1984. pesma Advance Australia Fair postala je zvanična himna, a Waltzing Matilda je i dalje ostala pesma najbliža srcu Australijanca – nezvanična himna Australije.

Ovu baladu napisao je 1895. pesnik A.B Paterson. Sami stihovi mogu da zbune one koje nisu poreklom iz Australije, ali namera pesnika je od uvek bila samo jedna, da napiše pesmu za Australijance o njima samima. Bilo kako bilo, razumeli je ili ne, pesmu Waltzing Matilda Australijanci su oduvek osećali kao svoju, i samo svoju.

Mi smo pokušali da svojim postojanjem i radom, ponudimo Beogradu malo boja, jezika i duha Australije, pa nije slučajno što nosimo ovo ime.Waltzing Matilda


Once a jolly swagman camped by a billabong,

Under the shade of a coolibah tree,

And he sang as he watched and waited 'til his billy boiled

"Who'll come a-Waltzing Matilda, with me?"

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me"

And he sang as he watched and waited 'til his billy boiled,

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me".

Down came a jumbuck to drink at the billabong,

Up got the swagman and grabbed him with glee,

And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag,

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me".

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me"

And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag,

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me".

Down came the squatter, mounted on his thoroughbred,

Up came the troopers, one, two, three,

"Who's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?"

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me".

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me"

"Who's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?",

"You'll come a-Waltzing Matilda, with me".

Up got the swagman and jumped into the billabong,

"You'll never catch me alive", said he,

And his ghost may be heard as you pass by that billabong,

"Who'll come a-Waltzing Matilda, with me?"

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda

Who'll come a-Waltzing Matilda, with me

And his ghost may be heard as you pass by that billabong,

"Who'll come a-Waltzing Matilda, with me?"

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.